ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากร

ครูประจำการ

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

1

นางสังวาลย์ เครื่องร้อน

59

40

ค.ศ.3

ค.บ.

คหกรรม

การศึกษาปฐมวัย , อ.1/1

2

นางสุนิดา เถินบุรินทร์

54

33

ค.ศ.3

ค.บ.

ประถมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย , อ.1/2

3

นางปิยนาถ คันธะวงศ์

52

32

ค.ศ.3

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

การศึกษาปฐมวัย , อ.2/1

4

นางสุนันท์ ยมนา

51

32

ค.ศ.3

ค.บ.

คหกรรม

การศึกษาปฐมวัย , อ.2/2

5

นางจรรยดา แก้วชุมภู

59

41

คศ.3

ค.บ.

ประถมศึกษา

ไทย ,คณิต,.อังกฤษ,

 ชั้น ป.1/1

6

นางจิราภรณ์ เทือกปัญโญ

50

28

คศ.3

ค.บ.

สังคมศึกษา

ไทย ,คณิต,อังกฤษ

 ชั้น ป.1/2

7

นางผ่องพรรณ ไชยเลิศ

54

33

คศ.3

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

 สังคม.,ประวัติ, ศิลปะ ,การงาน ชั้น ป.1/3

8

นางอาภรณ์ ยิ่งยวด

57

37

คศ.3

ค.บ.

ประถมศึกษา

ภาษาไทย ,คณิต  ชั้นป.2

9

นางอมรรัตน์ เครือคำ

57

32

คศ.3

ศศ.บ.

การสอนประวัติศาสตร์

ภาษาไทย,คณิต,สังคม,

การงาน ชั้นป.2

10

น.ส.จีรนันท์ คำวาส

55

37

คศ.2

กศ.ม.

บริการการศึกษา

คณิต,อังกฤษ,สังคม,ลูกเสือ ชั้นป.2

11

นางอาวรณ์ สิทธิวงศ์

60

42

คศ.3

ค.บ.

ประถมศึกษา

,สุขศึกษา,ศิลปศึกษาชั้น ป.2

12

นางสุนทรี ภักดี

52

32

คศ.3

ค.บ.

ประถมศึกษา

คณิต,ไทย,สังคม,การงานฯ,ศิลป, ชั้นป.3

13

นางวัลภา สองเมือง

60

41

คศ.3

ค.บ.

สังคมศึกษา

คณิต  ชั้นป.3

14

นางพิมพร บุญญาเจริญรัตน์

57

35

คศ.2

ค.บ.

ประถมศึกษา

คณิต,ภาษาไทย,สังคม

สุขศึกษา,ศิลป, ชั้นป.3

15

นางอัจฉรา ชมภู

40

19

คศ.3

ค.บ.

ประถมศึกษา

ภาษาไทย,ศิลปะ ชั้นป.4

16

นายรัชพงศ์ จันทราช

58

36

คศ.3

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

สังคม , การงาน, สุขศึกษา,พลศึกษา, ชั้นป.4

17

นางภิตินันท์ จันทราช

55

36

คศ.3

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

คณิต,อังกฤษ ชั้นป.4

18

นางพรรณพร ก้อนเรือง

59

41

คศ.3

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

วิทย์ , คณิต,ศิลปศึกษา ชั้นป.4

19

นางจันทร์ฉาย กันธะวงศ์

52

33

คศ.3

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

วิทย์,การงานฯ ,สุขศึกษา

ป.5-6 ,

20

นางกฤษณา ศริจันทร์

56

37

คศ.3

ค.บ.

ประถมศึกษา

ภาษาไทย , ศิลปศึกษา

ป.6

21

นางสายเทียม อินทญาติ

59

40

คศ.2

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย , ศิลป, ป.5

22

นายประวิทย์ จินดารัตน์

56

35

คศ.3

ค.บ.

พลศึกษา

สุขศึกษา , พลศึกษา, ศิลปศึกษา ป.5-6

23

นายเจน สนิทวงศ์

52

32

คศ.2

ศษ.บ.

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ ป.6

24

น.ส.วิพรรณ ฉั่วตระกูล

55

35

คศ.3

กศ.บ.

ชีววิทยา

อังกฤษ ,แนะแนว ป.5-6

25

นายสว่าง บุญเชื่อม

58

37

คศ.2

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

สังคม ,ประวัติป.5-6

26

น.ส.วิยะดา จันทน์โรจน์

50

26

คศ.4

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

คณิต,อังกฤษ , ลูกเสือ

ชั้นป.3

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก………..15…………..คน

คิดเป็นร้อยละ………..57.69…………..

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด………11…………คน

คิดเป็นร้อยละ………..42.31…………

ครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์

การสอน(ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

1

น.ส.สุภาภรณ์ หงษ์หิรัญ

30

5

วท.บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)

คอมพิวเตอร์

ชั้นป.1-6

งบประมาณ

2

นางชลิตตา ประสิทธิกานนท์

31

3

วทบ.

สัตวศาสตร์

ภาษาไทย,คณิต,สังคม,ศิลปชั้นป.3

งบประมาณ

3

นางพรทิพย์ ขัดปัญญา

31

3

ค.บ.

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์,สุขศึกษา ชั้น ป.1-3

งบประมาณ

4

 บัญชีการจัดชั้นเรียน

บัญชีการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555

Advertisements

One response to “ข้อมูลครูและบุคลากร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s