ข้อมูลผู้บริหาร

2.  ข้อมูลผู้บริหาร

 

2.1          ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายสุพล ภัทรวาทิน

โทรศัพท์               089-8509710                                     e-Mail                 pol_2502@hotmail.com

วุฒิการศึกษาสูงสุด                  กศ.ม.                            สาขา              บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่            1  ธันวาคม  พ.ศ.  2553   จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  1  ปี   5   เดือน

2.2          รองผู้อำนวยการโรงเรียน   1   คน

1)           ชื่อ – สกุล    นายเสน่ห์   สายต่างใจ

วุฒิการศึกษาสูงสุด       กศ.ม.          โทรศัพท์   054-244063

e-Mail                  sanay_tws@hotmail.com

รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)

กลุ่มงานบริหาร  4  กลุ่มงาน คือ งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารวิชาการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s