ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอนุบาลเถิน ( ท่านางอุปถัมภ์ )เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนประจำอำเภอเถิน ตำบลล้อมแรด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัดลำปาง สร้างด้วยเงิน ศึกษาพลี เริ่มเปิดการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2466 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 556 คนมีนายประเสริฐ เสนาชัย เป็นครูใหญ่คนแรกพ.ศ. 2473 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอเถิน ได้สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง ให้ชื่อว่า เรือนทองสวัสดิ์อนุกูล เปิดทำการสอน ชั้น ป.1-ป.4 ต่อมาหลวงอนุมัติราชกิจ นายอำเภอเถิน ร่วมกับนายปัน จันทร์วงศ์ ธรรมการอำเภอ ได้จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่บ้านท่านางหมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด เพื่อก่อสร้างโรงเรียนใหม่ เนื่องจากสถานที่โรงเรียนเดิมคับแคบ และจำนวนนักเรียนมีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ย้ายโรงเรียนจาก หมู่ที่ 4 ตำบลล้อมแรด มาอยู่ที่บ้านท่านาง หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน และใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลล้อมแรด ( บ้านท่านาง )

พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลเถิน ( ท่านางอุปถัมภ์ ) ตามนโยบายของคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง (กปจ.) เพื่อแก้ไขปัญหา และสกัดกั้นไม่ให้นักเรียนต่างอำเภอย้ายที่เรียนเข้ามาเรียนในตัวจังหวัด อันจะทำให้เกิดปัญหาประชากรนักเรียนในระดับจังหวัดแออัด ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านท่านาง เป็นโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเถิน ( ท่านางอุปถัมภ์ ) มีเนื้อที่ทำการทั้งหมด 1 0 ไร่ 2งาน 56 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษา ( ป.1-6 )จำนวนทั้งสิ้น21ห้องเรียน จำนวนบุคลากรครู 28 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7 คน จำนวนนักเรียน 582 คน ครูธุรการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ภายใต้การบริหารจัดการของนายสุพล ภัทรวาทินตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเถิน ( ท่านางอุปถัมภ์ ) โดยมีนายจุมพร ชมภูรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ ( Vision ) “

โรงเรียนอนุบาลเถิน ( ท่านางอุปถัมภ์ ) เป็นองค์กรแห้งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ประยุกต์ความเป็นท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล

ปรัชญาของโรงเรียน

“ ปญญาโลกสมิ ปชโชโต ” ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก อุดมคติ สรรค์สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน ทุกฝ่ายร่วมประสานงาน พร้อมพัฒนาการเพื่อเด็กไทย

คำขวัญของโรงเรียน
“เรียนดี  มีวินัย  งามน้ำใจ  จิตอาสา  พัฒนาสุขภาพ”

สีประจำโรงเรียน

สีขาว  หมายถึง  ความสงบสุข  ความดีงาม  เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
สีแดง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความกล้าหาญ  ความเป็นหนึ่ง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นกาสะลอง..(ต้นปีบ) เป็นไม้ไทย ที่มีดอกมีกลิ่นหอม

Advertisements

One response to “ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

 1. คำถามเกี่ยวกับการวางแผน

  1. Where are we now?
  ขณะนี้เราอยู่ที่ไหน
  2. Where do we want to be ?
  เราต้องการไปจุดไหน

  3.How do we get there?
  เราจะไปถึงที่จุดนั้นได้อย่างไร

  4.What do we have to do or change in order
  to get there?
  เราจะต้องทำหรือปรับเปลี่ยนอะไร เพื่อไปให้ถึงจุดนั้น

  5.How do we measure our progress and know we have gotten there ?
  เราจะวัดความก้าวหน้าและรู้ว่าไปถึงที่นั้นได้อย่างไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s